25 września w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przed posiedzeniem Rady OPZZ, odbyła się uroczystość nadania jednej z sal imienia zmarłego w maju br. Jana Guza, Przewodniczącego OPZZ. W uroczystości poza członkami Rady uczestniczyli pracownicy OPZZ. Gośćmi honorowymi na uroczystości była rodzina śp. Jana Guza: żona, córka i syn. W trakcie uroczystości krótkie wspomnienie o przewodniczącym OPZZ i jego zasługach dla dialogu społecznego wygłosił Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Pamiątkową tablicę odsłoniła córka zmarłego Przewodniczącego OPZZ Justyna.

Nadanie imienia i odsłonięcie tablicy było wyrazem szczególnej pamięci dla jego zasług na polu działalności związkowej, rozwoju największej Centrali związkowej w Polsce i dialogu społecznego. Sala nr. 220, która otrzymała nazwę od jednego z największych przywódców związkowych nie została wybrana przypadkowo. Jest to miejsce szczególne, ponieważ właśnie w nim odbywają się posiedzenia Prezydium Rady OPZZ.

Jan Guz, Patron Sali, był Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od 2004 r. Podczas jego przewodnictwa wprowadzono takie zmiany jak np., ubezpieczenie społeczne od umów zleceń, minimalną stawkę godzinową, wyłączenie z pensji minimalnej dodatku za pracę w porze nocnej czy prawo do zrzeszania się wszystkich zatrudnionych. Był również Wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego w latach 2015 – 2019. Zmarł 24 maja 2019 roku w Warszawie, a pochowany został w dniu 29 maja br. w Białej Podlaskiej.