Przewodniczący OPZZ Jan Guz po raz kolejny zaapelował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jako patrona dialogu społecznego, o włączenie się w rozwiązanie konfliktu pomiędzy rządem a pracownikami oświaty.


9.04.2019 r.


Szanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowny Panie Prezydencie

Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, w dniu 5 marca br., w poczuciu odpowiedzialności za skutki narastającego konfliktu w oświacie zwróciłem się do Pana z prośbą o spotkanie z kierownictwem ZNP.

Dzisiaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale możliwe są dalsze rozmowy. Nie mogą one jednak odkładać realizacji postulatów związków zawodowych do 2023 roku. Potrzebne są szybkie i odważne decyzje rządu. W dniu wczorajszym zwróciłem się do Pana Premiera Morawieckiego z wnioskiem o osobiste prowadzenie dalszych negocjacji.

Ponawiam prośbę do Pana Prezydenta o włączenie się w uzyskanie porozumienia. Nie jest prawdą, że strona związkowa prowadząca strajk nie jest otwarta na poszukiwanie kompromisu.W trakcie negocjacji wyrazili oni gotowość do dialogu i porozumienia, którego jest Pan patronem.


Z wyrazami szacunku

Jan GuzPobierz pismo:

Apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy