Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w całości negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP. Po pierwsze nie zgadzamy się na narażenie życia i zdrowia wielu tysięcy pracowników Poczty Polskiej. Po drugie taka organizacja wyborów narusza podstawowe zasady demokracji. 


Pobierz odpowiedź OPZZ:
Odpowiedź OPZZ