W uroczystościach jubileuszowych z okazji 25-lecia Centrum Partnerstwa Społecznego 'Dialog', Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentuje Janusz Gołąb, sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego oraz dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski. W imieniu przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego złożyli na ręce pani dyrektor Iwony Zakrzewskiej życzenia z okazji jubileuszu.


Szanowna Pani

Iwona Zakrzewska

Dyrektor

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”W codziennym biegu życia niewiele mamy czasu na refleksje i podsumowanie tego, co udało nam się dokonać. Jedną z chwil, która pozwala nam zatrzymać się, spojrzeć w przeszłość i pomarzyć o przyszłości jest Jubileusz.


To Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” od lat tworzy komfortowe warunki służące mediacji i doradztwu w zapobieganiu, łagodzeniu oraz rozwiązywaniu konfliktów społecznych. Przez swoją działalność badawczą, informacyjną i wydawniczą promuje dialog społeczny i potrzebę współpracy partnerów. Centrum tworzy warunki związkom zawodowym, organizacjom pracodawców i rządowi do wypracowywania potrzebnych i dobrych dla Polski kompromisów.


Dziękuję Państwu za aktywność i zaangażowanie na rzecz rozwoju dialogu społecznego, dzięki czemu, od lat, wspólnie możemy dbać o właściwy kształt rozwiązań społeczno-gospodarczych i działać na rzecz zachowania pokoju społecznego i stabilnych warunków życia i pracy.


Z okazji pięknego Jubileuszu – 25 lecia istnienia Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” proszę przyjąć najlepsze życzenia od Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Życzę kolejnych sukcesów w realizacji ambitnych przedsięwzięć i projektów oraz niesłabnącej satysfakcji z dotychczasowych dokonań.Z wyrazami szacunku

Przewodniczący 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych