Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych organizuje we wtorek 29 września 2020 roku przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie wydarzenie w sprawie emerytur stażowych – będzie nim publiczne czytanie Prezydentowi RP noweli ,,Łysek z pokładu Idy”. Przypomnimy tym samym Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie o złożonej przez niego w 2015 roku, dotychczas niezrealizowanej, obietnicy dotyczącej wprowadzenia dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę.

Program wydarzenia:

  • Wystąpienie członków Kierownictwa OPZZ na temat konieczności wprowadzenia emerytur stażowych. Przybliżenie dotychczasowych inicjatyw OPZZ zmierzających do zagwarantowania osobom z długim stażem ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę.
  • Odczytywanie przez związkowców z długim stażem pracy fragmentów noweli pt. „Łysek z pokładu Idy” Gustawa Morcinka. Nawiążemy tym samym do wydarzenia, jakim jest organizowana w każdym roku akcja propagowania literatury polskiej, tzw. Narodowe Czytanie. Podczas Narodowego Czytania w dniu 5 września 2020 roku Prezydent czytał rodakom „Balladynę” Juliusza Słowackiego, my z kolei przeczytamy Prezydentowi pouczającą nowelę o tym, że po ciężkiej, wieloletniej pracy należy się wytchnienie na emeryturze.
  • Złożenie przez OPZZ w Kancelarii Prezydenta petycji na rzecz ustanowienia emerytur stażowych wraz z egzemplarzem noweli „Łysek z pokładu Idy”. OPZZ skierowało do Prezydenta wniosek o przyjęcie delegacji OPZZ. Pismo dostępne jest TUTAJ.