Debata ekspercka OPZZ

,,KAŻDY MA PRAWO do OCHRONY ZDROWIA –

rzeczywistość czy fikcja ?Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

serdecznie zaprasza na

zdrowotną debatę ekspercką

poświęconą polskiemu systemowi ochrony zdrowia


Celem debaty jest odpowiedź na pytania, które jako pacjenci i pracownicy

wciąż sobie zadajemy:

jak wygląda w praktyce realizacja konstytucyjnej zasady równego dostępu do ochrony zdrowia, gwarantującej dostęp dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji materialnej ?

czy grupy szczególnie wrażliwe społecznie, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku mają poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego ?

jaki jest pomysł na odpowiednią liczbę kadr w systemie
i zapewnienie godziwych wynagrodzeń dla pracowników ?

wreszcie – jaka jest recepta na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia ?

O słabościach i mocnych stronach – organizacyjnych i finansowych – polskiego systemu ochrony zdrowia porozmawiają z nami eksperci, których zaprosiliśmy do udziału w debacie związkowej.
To osoby znające system z wielu punktów widzenia, teoretycy i praktycy z bogatym doświadczeniem i dorobkiem, którzy podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Gośćmi debaty będą m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, płatnika – Narodowego Funduszu Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, branżowej organizacji związkowej, świadczeniodawcy.


Naszymi gośćmi są:

  • Józefa Szczurek - Żelazko – Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (strona rządowa)
  • Dariusz Dziełak – dyrektor Departamentu Analiz i Strategii centrali NFZ (strona płatnika)
  • Andrzej Mądrala – wiceprezydent Pracodawcy RP (strona pracodawcy, świadczeniodawcy)
  • Marek Wójcik – ekspert, Związek Powiatów Polskich (strona samorządowa)
  • Sławomir Makowski – przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Psychologów (strona związkowa)


Debata odbędzie się w dniu 24 września 2019 roku

w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

(ul. Kopernika 36/ 40, II piętro sala im. J. Wiadernego)

Początek debaty – godzina 12.00

Przewidywany czas dyskusji około 2 godzin


Serdecznie zapraszamy !