Oświadczenie Kierownictwa OPZZ


       Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uruchomiło szereg działań zmierzających do przywrócenia dialogu społecznego w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT, w tym przywrócenia do pracy nielegalnie zwolnionych działaczy związkowych i pracowników LOT.

      W wyniku tych akcji, przeprowadzonych przez naszą Konfederację i organizacje członkowskie: wspólnym stanowiskom, wystąpieniom m.in. do Prezydenta RP, Premiera RP, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, akcjom solidarnościowym w wielu miastach i zakładach pracy oraz kampaniom solidarnościowym w mediach społecznościowych odnieśliśmy sukces. Zwolnieni pracownicy Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., którzy prowadzili akcję strajkową i zostali bezprawnie zwolnieni, będą przywróceni do pracy.

     W imieniu Prezydium OPZZ dziękujemy wszystkim związkowcom należącym do organizacji członkowskich OPZZ za zaangażowanie i wsparcie protestujących koleżanek i kolegów. Dzięki Waszemu wsparciu, dzięki kilkuset tysiącom pracowników zrzeszonych pod wspólnym szyldem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych udało się doprowadzić do wznowienia dialogu społecznego i negocjacji w PLL LOT.

     Obecnie trwają negocjacje związków zawodowych z zarządem PLL LOT dotyczące głównego postulatu - warunków wynagradzania pracowników. Będziemy z uwagą je monitorowali.

      Apelujemy do wszystkich organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych o dalszą wzmożoną solidarność z pracownikami PLL LOT.

Kierownictwo OPZZ