Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski przypomina Prezydentowi RP o petycji w sprawie emerytur stażowych. Przypominamy, że OPZZ od lat walczy o emerytury stażowe podejmując liczne działania i interwencje. 29 września 2020 r. OPZZ złożyło w Kancelarii Prezydenta petycję w tej sprawie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. 


Pismo w sprawie emerytur stażowych