Kolejny postulat OPZZ może niebawem zostać zrealizowany! OPZZ wspólnie z Lewicą przedstawił w Sejmie projekt ustawy gwarantujący bezpieczeństwo działaczy związkowych.

Biuro Prasowe OPZZ


W Polsce nieuczciwym pracodawcom opłaca się zwalniać liderów i liderki związków zawodowych. Co z tego, że prawo teoretycznie chroni związkowców, skoro sprawy o przywrócenie do pracy ciągną się latami. Nawet, jeżeli pracodawca przegra proces, to często dzięki zwolnieniu osób stojących na czele związku, udaje mu się skutecznie rozwalić organizację związkową.

Projekt ustawy zakłada, że to pracodawca będzie musiał udowodnić przed sądem prawo do zwolnienia związkowca. Tym samym pracodawca do czasu wydania wyroku nie będzie mógł – tak po prostu – pozbyć się związkowca z zakładu.

Projekt popierają również inne związki zawodowe.