Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podczas pandemii walczyło o otwarcie uzdrowisk oraz wnioskowało o pilne wprowadzenie finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowego rodzaju świadczeń leczniczych realizowanych w uzdrowiskach tj. uzdrowiskowej rehabilitacji „pocovidowej”. 

Rząd po kilku miesiącach działań OPZZ otworzył uzdrowiska. 22.02.2021 wprowadzono kolejne obostrzenia funkcjonujące już od dnia dzisiejszego. Jednym z nich jest poluzowanie restrykcji w uzdrowiskach. Od 23.02.2021 można leczyć się w ośrodkach rehabilitacyjnych i uzdrowiskach. Jedynym warunkiem jest negatywny test na koronawirusa z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą.

OPZZ będzie kontynuowało walkę o uzdrowiska, w tym rehabilitację pocovidową. Na wniosek OPZZ skierowany do Minsterstwa Zdrowia odbędzie się w najbliższym czasie posiedzenie Podzespołu ds. uzdrowisk. Podczas posiedzenia poruszymy kwestię odmrożenia branży oraz rehabilitacji pocovidowej w uzdrowiskach. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii DzU z 22 lutego pod poz. 336.