Nacisk OPZZ na rząd w sprawie wyższych płac daje wymierne 
efekty.     

Biuro Prasowe OPZZ


Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów zapowiedział nowelizację ustawy budżetowej na rok 2021 i zwiększenie funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej. W rezultacie do pracowników trafi około 2,7 mld zł, a środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r. To cieszy, ale OPZZ nie ustaje w wysiłkach na rzecz jeszcze większego wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych. Dobra kondycja budżetu państwa i optymistyczne prognozy na 2022 rok dają ku temu podstawy.