Szacunek i poszanowanie dla mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści, poszanowanie poglądów innych osób stanowią podstawowe zasady, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej i Polski.

Jako związkowcy broniący godności pracowników na rynku pracy i w społeczeństwie nie możemy pozwolić na rosnąca falę agresji i nienawiści. Z naszego doświadczenia oraz z historii wiemy bowiem, że brak stanowczego przeciwstawienia się atakom na jedną grupę społeczną spowoduje wzrost agresji w stosunku do innych grup. W niedalekiej przyszłości może się bowiem okazać, że celem ataku będą właśnie związkowcy o innych niż władza poglądach, a uczestnicy ich pokojowych manifestacji aresztowani.

W tych trudnych czasach pandemii i kryzysu ekonomicznego Polska potrzebuje spokoju i jedności społecznej.

Tylko jako społeczeństwo szanujących się nawzajem obywatelek i obywateli, w których prawa i godności jakichkolwiek mniejszości etnicznych,religijnych czy seksualnych są respektowane będziemy w stanie przetrwać ten trudny okres.

W jedności, a nie w podziałach powinniśmy znajdować naszą siłę.

OPZZ oczekuje od władz publicznych równego, a nie wybiórczego traktowania osób i społeczności w zakresie ochrony praw i godności.

Biuro Prasowe OPZZ