21 stycznia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało konferencję dotyczącą wspierania innowacyjności poprzez Fundusze Europejskie w Polsce. " Innowacje w polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro" Konferencja odbyła się  w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. W konferencji z ramienia OPZZ uczestniczył Zygmunt Mierzejewski.


elem konferencji było podsumowanie efektów realizacji polityki spójności w Polsce w zakresie innowacyjności (wraz z prezentacją najciekawszych osiągnięć), a także rozpoczęcie debaty na temat planów i możliwości finansowania innowacji na kolejną perspektywę finansową, tj. na lata 2021-27.

Konferencję otworzył Minister Jerzy Kwieciński :Wyraźnie podkreślił w swoim wystąpieniu, jak ważne są innowacje w społeczeństwie. Analizując wskaźniki cały czas widzimy, że są zbyt małe. Trzeba ciągle stymulować i inicjować innowacyjność w firmach. Centrum Kopernik zostało wybrane na miejsce konferencji nieprzypadkowo. Patrząc w szerszym kontekście 2/3 wzrostu generowane jest przez innowacyjne inwestycje. Widać postęp gdyż spada bezrobocie wzrastają dochody ludzi. Jesteśmy dobrze oceniani przez instytucje zewnętrzne. Ale jeżeli chcemy przejść do następnego etapu rozwoju to musimy radykalnie rozwinąć trend innowacji w firmach. Teraz mamy w budżecie kraju 1% na badania i rozwój musimy dążyć do osiągnięcia 3%. W programie Horyzont postępy są zdecydowanie niewystarczające - jesteśmy jako Polska płatnikiem netto. Ciągle brak jest u nas wyrafinowanych rozwiązań oraz brak jest efektywnych instrumentów. Udało się natomiast zaszczepić trend, modę na innowacje -rośnie również zatrudnienie w sektorze B+R, rośnie też liczba patentów. Wydano na B+R 14 mld zł efekt pośredni i bezpośredni to zyskaliśmy 92 mld zł. Wprowadziliśmy dużą ulgę dla przedsiębiorców i skutki są już widoczne. Wydatki na innowacyjność w projektach idą najwolniej tak centralnych jak i regionalnych. Trzeba ten trend odwrócić. Pamiętamy, że w nowej perspektywie wzrosną środki na innowacje chcemy i będziemy dalej mocno pomagać firmom w budowie dobrych projektów.

Peter Berkowitz, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska omówił propozycje polityki spójności dla innowatorów po 2020 r. Mówił że kluczem do przyszłości Europy do jej dobrobytu jest inteligentny rozwój, rozwój nowoczesnych miejsc pracy, tworzenie łańcuchów wartości, rozwój inteligentnych specjalizacji. Trzeba projekty umieszczać w jednym pakiecie znieść biurokratyczne bariery ( jedna projekt badania inne wdrożenie) należy mocno wspierać partnerstwa, dyfuzję innowacji, wzmocnić monitoring i ewaluację. Gromadzić środki finansowe z różnych źródeł na ten sam cel. Musimy wzmocnić potencjały regionów a zwłaszcza tych gorzej rozwiniętych.

Następnie trzech twórców innowacyjnych rozwiązań przedstawiło swoje produkty, które zdobywają już rynki światowe:

projekt  "Aerosize"- hubrydowe poduszki ratunkowe, projekt "RemmedVR"- okulary wykorzystywane do wirtualnych gier w leczeniu niedowidzenia i zeza , projekt "Symulator starości" - symulator imitujący dolegliwości osób starszych.

W panelu Przyszłość. Przedsiębiorcy – Nauka - Państwo udział wzięli - Małgorzata Szczepańska - Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwój, Tomasz Perkowski, Zastępca Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Patrycja Wizińska-Socha - prezes zarządu firmy NESTMEDIC. Przedstawiciele strony rządowej rozwinęli tezy z wystąpienia inauguracyjnego a przedstawiciel nauki i przedsiębiorcy chociaż zrobili wielki krok naprzód we wzajemnych relacjach to jednak stale winą za kłopoty z opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych winią przeciwną stronę.

W panelu Społeczeństwo i gospodarka. Po co nam innowacje? udział wzięli: Eliza Kruczkowska, Polski Fundusz Rozwoju, Natalia Hatalska, Infuture Hatalska Foresight Institute, Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN , Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Polska  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszyscy paneliści podkreślali konieczność radykalnych działań, aby w nowym okresie programowania nie zostać z tyłu wobec innych krajów. O ile strona rządowa stawia na zmianę mentalności w firmach ( co się już dzieje tylko za wolno) to inni chcą pakietu rozwiązań przyspieszających trendy rozwojowe.


Na wystawie projektów finansowanych ze środków europejskich zobaczyć było można: 

  1. projekt "Aerosize" - hybrydowe poduszki ratunkowe (projekt finansowany w ramach Program Inteligentny Rozwój)
  2. projekt "Remmed VR" – wykorzystanie okularów do wirtualnych gier w leczeniu wad wzroku (projekt finansowany w ramach Bridge Alfa Programu Inteligentny Rozwój)
  3. projekt "Symulator starości" - symulator imitujący dolegliwości osób starszych (projekt finansowany w ramach Programu Kapitał Ludzki) 
  4. projekt "CINEMATICVR"- wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistość, czyli filmy 360, VR180 oraz interaktywne aplikacje VR do prezentacji oraz promocji produktów, usług i przestrzeni (projekt finansowany w ramach Programu Polska Wschodnia)
  5. projekt "BREASTLife"- innowacyjne w skali świata urządzenie medyczne, które pozwala na komfortowe i samodzielne badanie piersi w domu (projekt finansowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka)
  6. projekt "Zortrax"- Drukarka 3D pracująca w technologii warstwowego osadzania topionych polimerów zapewniająca warunki do przetwórstwa wysoko wymagających tworzyw sztucznych (projekt finansowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój)


[Fot: Pixabay.com]

oprac: Zygmunt Mierzejewski