„Diamenty OPZZ” to prestiżowa nagroda przyznawana dla najlepszych związkowców, organizacji związkowych oraz pracodawców, którzy szanują dialog społeczny.

Konkurs ten ma na celu promowanie najlepszych, najbardziej dynamicznych osobowości oraz organizacji związkowych zaangażowanych w pracę związkową.

Ważną ideą jest również wyróżnienie tych pracodawców, którzy dbają o przestrzeganie praw pracowniczych, szanują dialog społeczny, dbają o bezpieczne warunki pracy i płacy.

Szczególnie w tym roku, gdy dotknęła nas pandemia COVID i trudności z tym związane, działalność związkowców, organizacji związkowych oraz wsparcie pracodawców jest szczególnie ważne.

W tym roku odbędzie się II Edycja konkursu „Diamenty OPZZ”, w którym kapituła wybierze zwycięzców w czterech kategoriach:

Najlepszy związkowiec

Najlepsza organizacja związkowa należąca do OPZZ zrzeszająca do 500 członków

Najlepsza organizacja związkowa należąca do OPZZ zrzeszająca powyżej 500 członków

Najlepszy pracodawca

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres:  galczynska@opzz.org.pl   do 15 .09.2020 r .

W załączeniu przekazujemy Regulamin Konkursu „Diamenty OPZZ” oraz plakat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

Kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków zawodowych

Regulamin Konkursu Diamenty OPZZ 2020