Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na zaproszenia kandydatów na Prezydenta RP kilkukrotnie mówiło o propozycjach dla ludzi pracy. Podczas spotkań podkreśliliśmy szczególną rolę Prezydenta RP w dialogu społecznym. OPZZ uważa, że pracownicy mają prawo oczekiwać większej pomocy oraz zaangażowania ze strony Prezydenta RP!

Wszystkim kandydatom przekazaliśmy zbiór postulatów i oczekiwań pracownic oraz pracowników zebrany w dokumencie przyjętym przez Radę OPZZ pod tytułem „Godna praca, płaca i emerytura”.

W najbliższą niedzielę oddajmy głos na najlepszego kandydata!