OPZZ protestuje przeciwko drożyźnie i rosnącym kosztom kredytu! Od wielu miesięcy rosnące stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego przekładają się na wzrost wartości WIBOR-u, stawki przejmowanej przez banki do wyliczenia rat kredytów. Kolejność jest taka: najpierw wysokie stopy procentowe, potem zmiana wysokości WIBOR-u i na końcu – drastyczny wzrost rat kredytów. OPZZ swoje żądania przedstawił w petycji do premiera M. Morawieckiego STOP DROŻYŹNIE. Jednym z nich jest likwidacji stawki WIBOR.

Biuro Prasowe OPZZ


Wysoka inflacji w kwietniu br. – 12,3 proc., najwyższa notowana od 1998 r. – stała się dla NBP argumentem uzasadniającym kolejną już podwyżkę stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej ósmy raz z rzędu zdecydowała o podwyżce.

W poprzednich latach takie działanie było dość skutecznym narzędziem w walce z inflacją. Niestety, ma ono również swoje negatywne konsekwencje.

Podwyżka stóp procentowych przekłada się na wzrost wartości najpopularniejszej stawki przyjmowanej do wyliczania rat kredytów, czyli WIBOR. Na niej wraz z marżą banku opiera się oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Wysokie stopy procentowe uderzają więc w kredytobiorców, których raty są dziś rekordowo wysokie. Wielu z nich już dzisiaj nie jest w stanie na bieżąco spłacać zaciągniętego zobowiązania.

Od dawna wiadomo, że WIBOR jest ustalany nietransparentnie. To niesprawiedliwy zysk, który pojawia się portfelach banków. Jest on osiągany kosztem społeczeństwa, dlatego OPZZ oczekuje likwidacji WIBOR-u. Nowy mechanizm musi być uczciwy i zapewniać pracującym finansowe bezpieczeństwo.

Przeciwdziałanie rosnącym cenom i ochrona pracowników przed drożyzną powinny być dziś najważniejszym zadaniem rządu. Dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się:

-podniesienia płacy minimalnej po raz drugi w 2022 r., od lipca br.;

-drugiej w bieżącym roku waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;

-nowelizacji budżetu państwa na rok 2022 i zagwarantowania w nim dodatkowych środków na wzrost płac w sferze budżetowej;

-likwidacji stawki WIBOR;

-podjęcia innych działań ograniczających inflację.

Podpisz petycję STOP DROŻYŹNIE! skierowaną do premiera M. Morawieckiego! - kliknij TUTAJ

Petycja OPZZ do premiera Mateusza Morawieckiego