Jak informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, z dniem 1 lutego bieżącego roku, dotychczasowy kwartalnik „Dialog” zostaje przekształcony w miesięcznik pod tytułem „Dialog społeczny – w centrum i w regionach”. Właścicielem pisma pozostaje ministerstwo.

Miesięcznik będzie zawierał treści poświęcone tematyce dialogu społecznego w kraju, za granicą i stanowiło forum wymiany poglądóww tym zakresie. Na jego łamach znajdą się informacje o pracach związków zawodowych, pracodawców, strony rządowej i samorządowej, podejmowane w Radzie Dialogu Społecznego, jej zespołach problemowych i wojewódzkich radach dialogu społecznego. Będą ponadto relacje z interesujących konferencji i spotkań organizowanych przez wszystkie strony dialogu społecznego.

BP OPZZ

(fot.mrpips.gov.pl)