Choć Rada Ministrów zadecydowała już, że minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w przyszłym roku do 2450 zł, to premier Morawiecki zlecił ponowną analizę związkowej propozycji, którą zaprezentowaliśmy w maju br. Przedsiębiorców stać dzisiaj na wypłatę płacy minimalnej w wysokości co najmniej 2520 zł. Premier najwyraźniej dostrzegł, że postulat OPZZ ma nie tylko uzasadnienie ekonomiczne, ale także poprawi sytuację na rynku pracy. Kibicujemy rządowi w podjęciu nowej, lepszej decyzji. Wciąż istnieje przestrzeń do zwiększania wysokości płacy minimalnej, docelowo do 50% płacy przeciętnej. Polska potrzebuje wyższych płac!