Podczas uroczystej gali z okazji 85-lecia utworzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która odbyła się 10 października 2019 r. w siedzibie centrali ZUS, przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przekazał na ręce Pani Prof. Gertrudy Uścińskiej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych list gratulacyjny, w którym czytamy:

Szanowna Pani Prezes

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z najważniejszych instytucji państwowych realizujących istotne dla obywateli zadania społeczne. W swojej pracy nieustannie zmaga się z aktualnymi i perspektywicznymi wyzwaniami związanymi z ubezpieczeniem i zaopatrzeniem emerytalnym Polek i Polaków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma bardzo zróżnicowane zadania. Jest odpowiedzialny za wypłatę emerytur i rent, ale również prowadzi działalność w obszarze ubezpieczeń społecznych. To ważne role, o rosnącym znaczeniu związanym z wyzwaniami demograficznymi oraz problemami z chorobami i ich łagodzeniem. Do tej grupy zagadnień należy rehabilitacja lecznicza i społeczna w realizowana w ramach prewencji rentowej oraz orzecznictwo lekarskie. To duże wyzwania szczególnie wobec starzenia się społeczeństwa. Koordynacja i harmonizacja systemów zabezpieczenia społecznego jako instrumentu prawnego swobody przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej to kolejne ważne zadanie realizowane przez ZUS.

ZUS zawsze stanowił przedmiot dużego zainteresowania społecznego. Był bacznie obserwowany przez wszystkich: pracodawców, pracowników, media.

Dostrzegając ogrom zadań realizowanych przez 45 tysięczną załogę ZUS, dzisiaj, w 85 rocznicę jego powstania, chcemy Wam za to podziękować. Również za to, że ZUS terminowo wypłaca świadczenia, że realizuje społeczną odpowiedzialność, inwestuje w zasoby ludzkie, podnosi komfort obsługi klientów.

Dziękujemy byłym i obecnym pracownikom ZUS za ich pracę i wysiłek. Życzymy aby Państwa praca była doceniana oraz by dawała Państwu satysfakcję należną wszystkim, którzy służą dobru wspólnemu.

B.G.