Tysiące pracowników oświaty protestowało dzisiaj przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Organizatorem manifestacji był Związek Nauczycielstwa Polskiego, który jest częścią Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Wśród tłumu nie zabrakło przedstawicieli innych branż OPZZ, którzy słowem i czynem wspierają strajkujących już 3 tydzień nauczycieli. W imieniu OPZZ z trybuny przemawiał przewodniczący, Jan Guz, który przekazał zebranym informacje o ogromnym poparciu, które centrala Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych otrzymuje ze wszystkich regionów, od wszystkich branż. Wspomniał również, o ciągle powiększającym się poparciu społecznym protestu pracowników oświaty i zadeklarował, że z pełną determinacją będzie dążył do poprawy warunków pracy pracowników oświaty, „Bez pracowników oświaty i dobrej szkoły nie będzie rozwoju gospodarczego naszego kraju! Przegrana nauczycieli to przegrana nas wszystkich!” – mówił Jan Guz.