Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pismo OPZZ i przywróciło 100 proc. wysokości zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy z powodu COVID-19, powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

O pilną zmianę przepisów apelował przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i przewodnicząca Rady Branży ,,Usługi Publiczne OPZZ” Urszula Michalska, kierując 1 października br. pismo w tej sprawie do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/opzz-apeluje-do-mz-o-wyzszy-zasilek-chorobowy

Po miesiącu doczekaliśmy się zmiany przepisów – ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 przewidziała przepis wprowadzający do porządku prawnego rozwiązanie, o jakie wnosiło OPZZ. Przepisy wejdą z datą z mocą od dnia 5 września br., a uprawnienie 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługiwać będzie w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Poniżej odpowiedź Ministra Zdrowia skierowana do OPZZ:

Pismo MZ do OPZZ ws. zasiłku chorobowego

(rg)