12 grudnia obyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Jednym z głównych punktów programu było powołanie nowych członków składu Rady Dialogu Społecznego. Z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od teraz będzie w niej zasiadać również Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego.

Monika Bocian jest wieloletnią działaczką związkową na terenie województwa lubuskiego, która skutecznie promuje dialog społeczny, zarówno na terenie swojego regionu, jak i w Polsce. Jest autorką konkursów plastycznych w szkołach na terenie województwa dotyczących dialogu społecznego. Jako pierwsza zainicjowała i promuje OPZZ oraz idee ruchu związkowego i dialogu społecznego wśród uczestników Pol’and’Rock Festival.

Na członków Rady prezydent powołał również wicepremier Jacek Sasin, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister finansów Tadeusz Kościński, minister klimatu Michał Kurtyka oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.