Związkowcy z OPZZ – Urszula Michalska, przewodnicząca Branży OPZZ Usługi Publiczne oraz Jakub Kus ze Związku Zawodowego Budowlanych – znaleźli się wśród laureatów Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Laureatem konkurs ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” został m.in. Grzegorz Kępczyński, społeczny inspektor pracy, członek ZZ Metalowców w CNH Industrial Płock. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie.

Biuro Prasowe OPZZ


Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Halina Krahelska urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną działalność zesłana na Syberię w latach 1912–1917. Po przyjeździe do Polski od roku 1919 w inspekcji pracy zajmowała się głównie problematyką ochrony zdrowia kobiet i pracowników młodocianych. W latach 1927–1931 r. była zastępcą głównego inspektora pracy. Podczas II wojny światowej działała w Wojskowym Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w 1945 r. Halina Krahelska była autorką wielu opracowań dotyczących ochrony pracy. Tuż przed śmiercią napisała „Wytyczne w sprawie organizacji Inspekcji Pracy w Polsce Niepodległej po II Wojnie Światowej”.

W uroczystości, oprócz nagradzanych przedstawicieli OPZZ, uczestniczył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który wręczył puchar OPZZ i list gratulacyjny w kategorii ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” Grzegorzowi Kępczyńskiemu.

Organizatorem konkursów i uroczystości jest Państwowa Inspekcja Pracy.