W dniu wczorajszym, 27 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody im. Haliny Krahelskiej, statuetki ,,Mecum Tutissimus Ibis” dla laureatów konkursu ,,Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz dyplomy najaktywniejszym Społecznym Inspektorom Pracy.

Podczas gali OPZZ reprezentował przewodniczący Jan Guz, obecnie byli także przewodniczący: Stanisław Janas, Urszula Michalska oraz członkowie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP rekomendowani prze OPZZ: Zbigniew Janowski i Renata Górna.

Wśród nagradzanych laureatów we wszystkich kategoriach konkursowych znaleźli się także działacze związkowi struktur OPZZ.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej

Nagrodę im. Haliny Krahelskiej w tym roku otrzymała przewodnicząca Rady OPZZ woj. lubelskiego Wiesława Janczak. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie, bo honoruje dokonania laureatów w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Pozostali laureaci tej nagrody, wyróżnieni przez Głównego Inspektora Pracy to: Krzysztof Gadowski (poseł na Sejm RP), Anita Gwarek (dyr. Dep. Prawa Pracy w MRP i PS), Wojciech Ilnicki (działacz związkowy NSZZ ,,S”) Maria Longina Kaczmarska (wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego ZZ Pielęgniarek i Położnych) Adam Mirek (Prezes Wyższego Urzędu Górniczego), Jerzy Olszewski (wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego), Wojciech Szarama (poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej), Gertruda Uścińska (prezes ZUS), Jerzy Werle (Dyrektor generalny Warbud S.A.).

Konkurs ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

W konkursie ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” już po raz XXV nagradzani są najlepsi pracodawcy, którzy w szczególny sposób wyróżniają się standardami bezpieczeństwa pracy i dbaniem o życie i zdrowie pracowników.

O jego wyjątkowości świadczy też Złota Lista Pracodawców stworzona przez Państwową Inspekcję Pracy, na którą trafiają finaliści konkursu. Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy, pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do 50, od 51 do 250 i powyżej 250 pracowników. Bez względu jednak na te różnice, wszyscy nagrodzeni stają się bohaterami Złotej Listy Pracodawców. Laureci konkursu otrzymują statuetkę ,,Mecum Tutissimus Ibis” – „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”. Decyzję o jej przyznaniu podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek Kapituły konkursu, w której – obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Laureatami tegorocznej edycji zostały następujące firmy:

Zakłady zatrudniające do 50 osób:

  • SCHRANER POLSKA sp. z.o.o. (działalność: produkcja odkuwek kształtowanych metodą kucia matrycowego na gorąco ze stopów m.in. aluminium, miedzi, brązu, tytanu)
  • Gospodarstwo Rolne Jolanta Magdalena Tomczyk (działalność: uprawa pomidora szklarniowego, rzepaku i pszenicy)
  • AGROPLAST Marcin Łopąg (działalność:produkcja części do opryskiwaczy polowych)

Zakłady pracy zatrudniające od 51 - 250 osób

  • RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z.o.o. (działalność: produkcja foteli lotniczych do samolotów w klasie ekonomicznej na długie i krótkie dystanse, zarówno dla producentów samolotów jak i też dla linii lotniczych z całego świata)
  • DYCKERHOFF Polska Sp. z.o.o. Cementownia Nowiny (działalność: firma działa na rynku materiałów budowlanych, oferując szeroki asortyment wysokiej jakości cementu: portlandzkiego, portlandzkiego wieloskładnikowego oraz hutniczego)
  • SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z.o.o. (działalność:spalarnia odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, usługi unieszkodliwiania odpadów dla klientów przemysłowych, instytucjonalnych i samorządowych)

Zakłady zatrudniające powyżej 250 osób

  • Saint - Gobain Polska HPM Polska Sp. z.o.o. (działalność:produkcja narzędzi ściernych)
  • MAN Trucks Sp. z.o.o Niepołomice (działalność:zakład montażowy samochodów ciężarowych
  • Corning Opitcal Comunications Polska Sp. z.o.o. (działalność:producent kabli światłowodowych i osprzętu dla przemysłu telekomunikacyjnego

Wśród tegorocznych laureatów znalazły się przedsiębiorstwa, w których aktywnie działają organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ. Przewodniczący OPZZ Jan Guz uhonorował jeden z nich – DYCKERHOFF Polska Sp. z.o.o. Cementownia Nowiny – listem gratulacyjnym oraz wręczeniem pucharu OPZZ na ręce dyrektora Generalnego Krzysztofa Kieresa. Dobrą praktyką jest także zapraszanie przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej w nagradzanym przedsiębiorstwie – Pan Robert Latos także brał udział w gali i odebrał gratulacje od OPZZ za aktywność na rzecz bezpieczeństwa pracy pracowników.

Konkurs ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy i jest organizowany na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy. Celem konkursu jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Od ubiegłego roku, laureaci konkursu są nagradzani na Zamku Królewskim, co ma szczególne znaczenie dla podniesienia zarówno rangi konkursu jak i przede wszystkim uhonorowania najlepszych SIP. OPZZ rekomendowało do ww. nagrody kolegę Bronisława Szczecińskiego działającego w strukturach OPZZ branży kolejowej w Zakładzie Linii kolejowych w Sosnowcu i wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ w obecnej kadencji.

Wszystkim nagrodzony serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na rzecz bezpieczeństwa pracy !