Tegoroczna edycja uroczystego wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy na Zamku Królewskim odbyła się w dniu 26 listopada br. Wzięli w niej udział, oprócz nagrodzonych laureatów, przedstawiciele prezydenta, rządu, parlamentu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i pracodawców.


Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: Nagroda im. Haliny Krahelskiej, ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz najważniejszego dla związków zawodowych konkursu ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Wśród laureatów tego ostatniego znaleźli się przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Warto podkreślić, że to dzięki aktywności i uporczywości OPZZ konkurs tak ważny dla społecznych inspektorów pracy udało się wynieść ze szczebla regionalnego na szczebel krajowy. Dlatego bardzo cieszy nas fakt, że jedną z trzech nagród Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymał nasz kolega Bronisław Szczeciński pełniący funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu.To bardzo prestiżowy tytuł za całokształt działalności w pełnieniu tej funkcji. Z kolei wśród wyróżnionych najaktywniejszych SIP – 3 z nich to przedstawiciele OPZZ: kolega Piotr Stokfisz (Zakładowy SIP w Anwil S.A), kolega Sławomir Mitrus (Zakładowy SIP w Lubelskim Węglu ,,Bogdanka” S.A) i kolega Paweł Zdrojewski (Zakładowy SIP w PKN Orlen S.A z-s w Płocku).W konkursie ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” zostało nagrodzonych 9 zakładów w trzech kategoriach, według liczby zatrudnionych. Oto zwycięzcy:


Zakłady zatrudniające do 50 osób


 • Wytwórnia Octu i Majonezu ,,OCETIX” Sp. z.o.o.
  Działalność: produkcja octu, majonezu, musztardy, ketchupu i sosów
 • MHSI Sp. z. o. o. /status zakładu pracy chronionej/
  Działalność podstawowa: sprzedaż detaliczna w 10 sklepach branży przemysłowej (8 sklepów ze sprzętem rehabilitacyjnym) i spożywczej.
 • Spółka Wodno- Ściekowa ,,SWARZEWO”
  Działalność: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, prace badawczo - projektowe i wdrożeniowe w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem


Zakłady pracy zatrudniające od 51 - 250 osób


 • SOLVAY POLAND Sp. z. o. o. 
  Działalność: branża chemiczna, produkcja krzemionki wysokodyspresyjnej (wypełniacz gum do produkcji opon samochodowych, stosowana w przemyśle higienicznym jako składnik past do zębów)
 • Orlen Upstream Sp. z.o.o. 
  Działalność: górnictwo ropy naftowej, gazu ziemnego, wytwarzanie, przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • SIMET S.A
  Działalność: produkcja osprzętu elektrotechnicznego dla instalacji średniego i niskiego napięcia (złączki szynowe, listwy zaciskowe gwintowe, termoplastyczne złączki porcelanowe, puszki elektroinstalacyjne)


Zakłady zatrudniające powyżej 250 osób

 • Eaton Automotive Systems Sp. z.o.o.
  Działalność:produkcja elementów do silników
 • UMA Investments Sp. z.o.o.
  Działalność: produkcja spożywcza
 • ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A.
  Działalność: dostawca rozwiązań w zakresie budownictwa elektroenergetycznego; głównym obszarem działalności firmy jest świadczenie usług na rzecz właścicieli i operatorów sieci elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć


Wszystkim serdecznie gratulujmy, w tym najbardziej naszych społecznym inspektorom pracy. OPZZ reprezentowała w uroczystości wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz oraz członkowie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP: Zbigniew Janowski i Renata Górna.

(rg)