Konkurs ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy to ważne przedsięwzięcie dla związków zawodowych i SIP, dające możliwość promowania działalności najbardziej aktywnych społecznych inspektorów pracy. Dzięki konsekwentnym staraniom OPZZ w ubiegłym roku ranga konkursu została podniesiona do szczebla centralnego - najbardziej zasłużeni SIP otrzymują nagrody i wyróżnienia podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim
w Warszawie. Zależy nam, aby w tegorocznej edycji konkursu jak najwięcej SIP
z organizacji członkowskich OPZZ otrzymało statuetki z rąk Głównego Inspektora Pracy.

Dlatego kierując do Koleżanek i Kolegów niniejsze pismo, przypominamy, że zgodnie z Regulaminem konkursu – I etap odbywa się na poziomie Okręgowych Inspektoratów Pracy.

UWAGA !

W tym roku wyjątkowo termin składania wniosków przez organizacje związkowe upływa  30 czerwca 2020 r. Zgłoszenia należy kierować do właściwych terytorialnie okręgowych inspektoratów pracy.

W załączeniu przekazuję Regulamin wraz z załącznikami zawierającymi:

  • kartę zgłoszenia do udziału w konkursie ,,Najaktywniejszy SIP” (załącznik 1)
  • oświadczenie uczestnika konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik 2)

Kryteria oceny społecznych inspektorów pracy na etapie wojewódzkim zostały określone w Regulaminie konkursu w § 6 – stąd sugerujemy, by przy składaniu wniosku kierować się wskazaniami zawartymi w tym paragrafie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie !

Pokażmy pracę naszych Koleżanek i Kolegów, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo !