W dniu 11 lutego 2021 r. odbyło się wideo-posiedzenie związkowców OPZZ poświęcone postulatowi wprowadzenia emerytur stażowych. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych inicjatyw OPZZ na rzecz realizacji postulatu, omówienie akcji zaplanowanych na najbliższy okres i wypracowanie rekomendacji działań na przyszłość.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przypomniał, że walka OPZZ o emerytury stażowy trwa już ponad 10 lat i przybliżył działania podjęte w ostatnich miesiącach. W dniu 29 września 2020 r. przed Pałacem Prezydenckim OPZZ zorganizowało zgromadzenie, podczas którego złożono Prezydentowi petycję w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych, odczytywano fragmenty noweli „Łysek z pokładu Idy”, a także listy od pracowników z długim stażem pracy. Następnie OPZZ przygotowało publikację – zbiór listów do Prezydenta od pracowników z długim stażem pracy, rozczarowanych brakiem działań rządzących na rzecz emerytur stażowych, którą przekazano na ręce Prezydenta w dniu 7 grudnia 2020 roku.

Wiceprzewodniczący OPZZ poinformował następnie o planowanej w Warszawie akcji billboardowej na rzecz realizacji postulatu. Zachęcał ponadto pracowników z długim stażem pracy do udziału w wywiadach na temat ich historii zawodowej oraz skutków długoletniej i ciężkiej pracy dla ich zdrowia, które wykorzystamy następnie w przekazach medialnych. Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ do końca lutego 2021 r. będzie przyjmował zgłoszenia zainteresowanych związkowców. O szczegółach poinformujemy wkrótce drogą mailową.

W dyskusji udział wzięli:

  • Arkadiusz Siekaniec, Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.
  • Ireneusz Wiśniewski, Wiceprzewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków.
  • Dariusz Zbierski, Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN” w Kleczewie S.A.
  • Janusz Gużda, Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy TOP FARMS „Głubczyce”.
  • Sławomir Centkowski, Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
  • Elżbieta Drogosz, Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego.

Uczestnicy zaproponowali działania na rzecz emerytur stażowych, które mogłyby podjąć zarówno poszczególne branże, jak i rady wojewódzkie OPZZ. Zgadzano się co do tego, że działania na rzecz realizacji postulatu powinny mieć miejsce zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Istotnym pomysłem było promowanie postulatu w ramach dyskusji na temat transformacji energetycznej Polski. Zgłoszone przez związkowców propozycje działań zostaną w najbliższym czasie przeanalizowane przez członków Kierownictwa OPZZ. Konsultacje działań w sprawie emerytur stażowych będą odbywały się cyklicznie.

KD

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ