2 marca 2019 roku nastąpiło nadanie sztandaru dla Narodowego Banku Polskiego. Na tę uroczystość jednym z zaproszonych gości był Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - Jan Guz.

Już w V wieku Germanie, Celtowie oraz Hunowie używali sztandarów jako znaku, wokół którego jednoczyli się w boju. Legiony Rzymskie natomiast uroczyście obchodziły dzień otrzymania znaku, bowiem oznaczał on powstanie oddziału. Do dziś sztandar jest symbolem zjednoczenia, tradycji, wierności, honoru i męstwa.

Całemu NBP oraz jego pracownikom życzymy, by sztandar był kolejnym powodem do dumy i bodźcem do dalszego działania.