Rząd, pod naciskiem OPZZ, wycofuje się z wielu antypracowniczych i antyzwiązkowych propozycji zmian, jednak w dalszym ciągu promuje skandaliczny pomysł likwidacji funduszu socjalnego.

To przewrotny pomysł, aby trudną w czasie pandemii sytuację ekonomiczną pracowników poprawiać z odebranych im pieniędzy. Nie ma na to naszej zgody. Przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni pracowników do drugiej w żadnym stopniu nie polepszy ich sytuacji finansowej. To faktycznie ciąg dalszy realizacji w praktyce idei przerzucania kosztów kryzysu na pracowników.

Od początku stanu pandemii i od pierwszych projektów tzw. Tarczy Antykryzysowej wyraźnie widać, że rząd najchętniej udziela wsparcia dla utrzymania miejsc pracy kosztem pracowników. OPZZ nie akceptuje takiego działania. Niestety, ale jedna z reprezentatywnych organizacji pracodawców - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, bezkrytycznie w swojej opinii poparła rządowe rozwiązania.


Kierownictwo

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych