Dziś kolejny raz obchodzimy Światowy Dzień Godnej Pracy. Pozdrawiamy wszystkich walczących razem z nami o godną pracę!

OPZZ, tak jak inne organizacje związkowe na całym świecie, wychodzi na ulice i przypomina wszystkim o tym podstawowym prawie każdego człowieka – prawie do godnej pracy. Nasze obchody rozpoczęliśmy już tydzień temu. Codziennie na stronach OPZZ publikowaliśmy teksty o tym, czym jest godna praca, o różnych jej aspektach. Na finał zorganizowaliśmy happening na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

OPZZ rozpoczął obchody przypomnieniem genezy Światowego Dnia Godnej Pracy oraz filarów, na jakich się opiera (więcej: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/swiatowy-dzien-godnej-pracy-idea-ktora-laczy-wszystkich-zwiazkowcow). Wskazaliśmy także nasze postulaty związane z godną pracą:  • coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach, w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi
  • gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytucjach publicznych
  • wyższa płaca minimalna 
  • likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej
  • umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym (kobiety po 35 latach, a w mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych
  • likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia; zatrudnienie tylko na podstawie stosunku pracy
  • wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni
  • 35-godzinny tydzień pracy 
  • prawo do strajku dla wszystkich zatrudnionych


Kolejne dni poświęciliśmy na pokazanie różnych aspektów walki o godną pracę. W zakresie polityki społecznej przypomnieliśmy postulat rozszerzenia obowiązku ubezpieczeń społecznych, w tym oskładkowania wszystkich rodzajów umów o pracę (więcej: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/wiecej-skladek-to-wieksze-swiadczenie).


Przedstawiliśmy etapy walki OPZZ o podniesienie płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł brutto. Ta kwota nie zadawala OPZZ, ponieważ uważamy, że wyjście z kryzysu gospodarczego wynikającego z pandemii powinno zostać oparte o działania na rzecz podniesienia wynagrodzeń. OPZZ konsekwentnie proponowało w trakcie negocjacji płacowych, aby minimalne wynagrodzenie zwiększyło się o co najmniej 10,71 proc. (więcej: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/to-nie-koniec-bedziemy-przypominac-rzadowi-o-naszych-postulatach).


Przedstawiliśmy rekomendacje związkowe OPZZ na rzecz bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy. To chociażby systematyczne zwiększanie środków finansowych na prewencję wypadkową czy promocja zdrowia w miejscu pracy (więcej: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/zdrowe-i-bezpieczne-miejsca-pracy-warunek-godnej-pracy).  


Wspólnie z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych wezwaliśmy Unię Europejską do wymuszenia na firmach platformowych (np. Uber, Bolt, Amazon, Baidu) przestrzegania zasad prawa pracy i świadczenia godnej pracy. Firmy platformowe wykorzystują luki w prawie, aby osiągać duże zyski. Korzystają z możliwości przyjmowania ludzi do pracy na zasadzie samozatrudnienia. Pracownicy są zmuszeni do zaakceptowania tych praktyk. Protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu pracowników (więcej: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/zwiazki-zawodowe-nie-dawajcie-uberowi-i-innym-darmowej-przejazdzki).


Obchody zakończyliśmy widowiskowym happeningiem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wyszliśmy z banerami, balonami, rozdawaliśmy ulotki, gadżety, rozmawialiśmy z przechodniami. Niektórzy z nich stanęli przed naszą kamerą, by powiedzieć czym dla nich jest godna praca. Ten materiał już wkrótce na naszych stronach.