OPZZ, związkowcy, pracownicy uczcili Święto Pracy uczestnicząc w pochodzie pierwszomajowym. Wszystkich, którzy pojawili się pod budynkiem OPZZ powitało szefostwo OPZZ i Lewicy.

Biuro Prasowe OPZZ


OPZZ zorganizowało w tym roku 38 różnych wydarzeń w całym kraju z okazji Święta Pracy pod hasłem: Pokój, praca, bezpieczeństwo!

Byliśmy razem w Święto Pracy, szczególnie teraz, gdy za naszą wschodnią granicą giną ludzie. Sprzeciwialiśmy się wojnie! Solidarność ludzi pracy to siła, która potrafi przeciwstawić się każdemu złu i nieszczęściu: wojnie, utracie domu, utracie pracy, biedzie, beznadziei.

Polskim pracownikom i pracownicom żyje się coraz gorzej, rosną koszty utrzymania, pensje nie wystarczają do pierwszego. Dlatego mówimy dość drożyźnie i bieda-płacom! Przekazaliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów apel z pytaniami: kiedy polscy pracownicy będą wynagradzani adekwatnie do swoich kwalifikacji, kiedy znikną kłopoty z dostępem do opieki zdrowotnej, kiedy pracownicy doczekają się emerytur stażowych nagradzających ich długoletni trud pracy, czy reforma edukacji będzie inwestycją we wszechstronną wiedzę, samodzielność myślenia i kreatywność młodych Polek i Polaków? Jest wiele innych, ważnych pytań. Skierowaliśmy je do premiera i czekamy na odpowiedź.

Pracownicy oczekują szacunku i chcą żyć w pokoju! Chcą pracować i mieć godziwy udział w dochodach ze swojej pracy! Żądają: wyższego wzrostu płac w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi, likwidacji wszelkich form dyskryminacji płacowej, emerytur stażowych i pomostowych, poprawy dostępności do ochrony zdrowia, wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 35 dni, 35-godzinnego tygodnia pracy i dwóch wolnych niedziel dla pracujących w niedziele, skutecznego nadzoru państwa nad warunkami pracy, skrócenia czasu postępowań w sądach pracy.

Hasło: Pokój, praca, bezpieczeństwo! Powtarzało się w wielu przemówieniach wszystkich uczestników Święta Pracy.


Andrzej Radzikowski, Przewodniczący OPZZ, w swoim przemówieniu powiedział: – POKÓJ, PRACA, BEZPIECZEŃSTWO to nasze dzisiejsze przesłanie.

Pierwszomajowe święto ma kilka wymiarów. Świętujemy ciesząc się z owoców swojej pracy, ale też przypominamy o problemach pracowników. Nie wszystkim dzisiaj żyje się dobrze.

Ponad dwa miesiące temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Ta tragedia trwa nadal. Podziwiamy odwagę i determinację Ukraińców broniących swojej ojczyzny. Wierzymy, że zwyciężą.

Uchodźcy wojenni z Ukrainy znaleźli bezpieczne schronienie w polskich domach. W akcję pomocy włączyły się również organizacje związkowe. Do dyspozycji uchodźców oddaliśmy ośrodki wypoczynkowe i pomieszczenia biurowe. Zbieramy pieniądze, które przeznaczamy na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla tych, którzy zostali na Ukrainie. OPZZ podpisało umowę z Federacją Związków Zawodowych Ukrainy. Dzięki temu możemy efektywnie pomagać uchodźcom, którzy schronili się w ośrodkach ukraińskich związkowców.

To jednak nie rozwiązuje problemu. Trzeba jak najszybciej zakończyć tę wojnę. My, związkowcy – pracownice i pracownicy chcemy żyć i pracować w pokoju!

Mówimy dzisiaj głośno STOP WOJNIE. Wojna jest porażką polityków za którą najwyższą cenę płacą zwykli obywatele.

Wtórowała mu Barbara Popielarz, Wiceprzewodnicząca OPZZ, która mówiła: – Dziś mówimy: Stop wojnie! Wszyscy potrzebujemy pokoju, pracy i bezpieczeństwa! 1 maja 18 lat temu wstąpiliśmy do UE, która broni podstawowych praw i wolności. Dziś wiemy, że Polska jest potrzebna UE i UE jest potrzebna Polsce. Szczególnie teraz, gdy za wschodnią granicą toczy się wojna. Zawsze idziemy z pomocą tym, których dotyka tragedia. Zawsze jesteśmy tam, gdzie są łamane prawa pracownicze. Bronimy uniwersalnych wartości: prawa do wolności, równości i szacunku, prawa do godnych wynagrodzeń!

Dziś mówimy: Dość drożyźnie i bieda-płacom! Godnych wynagrodzeń potrzebują wszyscy! Nauczyciele, którzy podjęli się nauczania i polskich i ukraińskich dzieci, kolejarze, metalowcy, górnicy, pracownicy Służby zdrowia, psychologowie, pr. sądów, poczty czy handlu. Wszyscy pracujący zasługują na szacunek. Chcemy pracy, chcemy płacy, chcemy godnie żyć.

Obchodzimy rok kobiet i rok młodych. Niezmiernie ważne jest, by rynek pracy był przyjazny kobietom i młodym ludziom. Żądamy lepszej dostępności do żłobków i przedszkoli. Oczekujemy likwidacji wszelkich form dyskryminacji płacowej. Zróbmy krok w stronę równości płac!

Wiele dokonaliśmy, sporo jeszcze przed nami. Osiągniemy sukces, gdy będziemy działać wspólnie.