Obecnie ważne zezwolenia na pobyt czasowy w naszym kraju posiada około 200 tys. osób spoza UE. W tych statystykach znacznie przeważają obywatele Ukrainy, co daje nam sumę około 138 tys. osób.


Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, chcący zamieszkać w Polsce zdecydowanie najczęściej ubiegają się o zezwolenie na pobyt czasowy. Może być ono wydane na maksymalnie 3 lata w związku z np. podjęciem pracy, nauką lub pobytem z rodziną. Jednak te pierwsze są dominującym powodem przyjazdu do Polski, tak wynika z publikacji Urzędu do spraw Cudzoziemców.

Obecnie ważne zezwolenia na pobyt czasowy w naszym kraju posiada około 200 tys. osób spoza UE. W tych statystykach znacznie przeważają obywatele Ukrainy, co daje nam sumę około 138 tys. osób. Polska jest popularnym kierunkiem również dla obywateli Indii – 7,7 tys., Wietnamu – 7 tys., Chin – 7 tys. oraz Białorusi – 5 tys.

Cudzoziemiec, spoza Unii Europejskiej, który ubiega się o pozwolenie na pobyt czasowy na terenie naszego kraju, musi uzasadnić okoliczności potrzeby zamieszkania w Polsce. Na tej podstawie wydawane są pozwolenia na pobyt czasowy tj. maksymalnie na 3 lata. Najliczniejsza grupa obcokrajowców otrzymała zezwolenia na pobyt poniżej roku (ok. 77tys.). Kolejną grupą są osoby które będą legalnie przebywać w Polsce od roku do dwóch (ok. 71tys.). Najmniej liczni mogą cieszyć się pozwoleniem na okres od dwóch do trzech lat (ok. 53tys.)

Najczęstszym celem pobytu obcokrajowców w Polsce, jest chęć podjęcia pracy. Sprawa ta dotyczy około 65% wszystkich. Około 13% przypadków to potrzeba przebywania z rodzina znajdująca się na terenie Polski, a w około 12% są to osoby uczące się na terenie naszego kraju.

Patrząc alegorycznie do odsetka powodów czasowej wizyty w Polsce, najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele osób w wieku od 20 do 39 lat (64%), a najmniej jest osób młodych poniżej 20 roku życia.

Według danych UDSC najatrakcyjniejszym rejonem dla przyjezdnych z za granicy jest woj. Mazowieckie, w którym mieszka, pracuje lub uczy się około 64tys. obcokrajowców, a także województwa Wielkopolskie, Małopolskie, Dolnośląskie oraz Śląskie.

Większość cudzoziemców spoza UE przebywa w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz. Osoby chcące zamieszkać w kraju na dłuższy okres składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Ci, którzy spełniają warunki wydania zezwolenia, otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. W zezwolenia na pobyt posiada obecnie ok. 290 tys. cudzoziemców spoza UE, w tym ok. 200 tys. na pobyt czasowy.


[fot: Pixabay.com]


Łukasz Mycka