20 marca 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Rynku Pracy na kadencję 2019-2023. W posiedzeniu wzięli udział : Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyrektorzy komórek merytorycznych resortu pracy, przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz reprezentant nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania rady. Podczas posiedzenia Pan Minister Stanisław Szwed wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady Rynku Pracy. Z rekomendacji OPZZ do składu RRP dołączyli: wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego Sebastian Koćwin. Podczas posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Rynku Pracy. Na przewodniczącego wybrano Pana Jarosława Lange – przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność, na wiceprzewodniczącą wybrano Panią Katarzynę Włodarczyk-Niemyjską – przedstawicielkę Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Rada Rynku Pracy zasygnalizowała tematy na jakie chciałaby rozmawiać w najbliższym czasie.

B.G