Trwa drugi dzień strajku pracowników oświaty. W dalszym ciągu, wbrew temu co twierdzi strona rządowa, zagrożone jest przeprowadzenie egzaminów.

9 kwietnia 2019 r. do partnerów społecznych uczestniczących w zespole negocjacyjnym wpłynęło zaproszenie do CPS „Dialog” o niniejszej treści:

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Pani Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego uprzejmie zapraszamy na dzisiejsze spotkanie zainicjowane przez Panią Beatę Szydło – Wicepremier ds. społecznych z przedstawicielami zespołu negocjacyjnego, które odbędzie się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie o godz. 15:00.

Czyżby rząd miał jakieś nowe propozycje dla związkowców, które doprowadziły by do przerwania tego nasilającego się wciąż konfliktu?

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, który jest częścią Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, wielokrotnie podkreślali, że najlepszą drogą do osiągnięcia porozumienia są negocjacje dlatego i tym razem udadzą się do siedziby Rady Dialogu Społecznego, by wspólnie przeanalizować propozycje Pani Premier, Beaty Szydło.


Łukasz Mycka