Fot. Marek Borawski / KPRP

Prezydent Andrzej Duda w obecności przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Andrzeja Radzikowskiego wręczył nominacje nowym członkom Rady. Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim obecny był także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Biuro prasowe OPZZ


W skład Rady Dialogu Społecznego powołani zostali:

ze strony rządowej:
Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska;
Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;
Piotr Nowak – Minister Rozwoju i Technologii (nieobecny na uroczystości, akt powołania zostanie przesłany);

ze strony pracodawców: 
Grażyna Spytek–Bandurska – przedstawicielka Federacji Przedsiębiorców Polskich

ze strony instytucji z głosem doradczym w Radzie:
Katarzyna Łażewska–Hrycko – Główny Inspektor Pracy; 
Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Jednocześnie ze składu Rady Dialogu Społecznego odwołani zostali:

Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Ryszard Kokoszczyński – były przedstawiciel Prezesa NBP.

oraz nieobecni na uroczystości: 
Jarosław Gowin – były Wiceprezes Rady Ministrów; 
Michał Kurtyka – były Minister Klimatu i Środowiska; 
Sylwia Szczepańska – przedstawicielka Federacji Przedsiębiorców Polskich;
Grażyna Marciniak – przedstawicielka Prezesa GUS; 
Wiesław Łyszczek – były Główny Inspektor Pracy.

Przewodniczący Andrzej Radzikowski gratulując powołania nowym członkom Rady zwrócił uwagę, że podejmują się trudnej misji w trudnym czasie, bowiem walka z pandemią i niezbędne reformy w sferze ochrony zdrowia zbiegają się z wyzwaniami społeczno–gospodarczymi jak Nowy Zielony Ład i związana z nim transformacja energetyczna. Przewodniczący Radzikowski wyraził nadzieję, że Rada Dialogu Społecznego pozostanie forum demokratycznej debaty o państwie, a strona społeczna rzeczywistym i równoważnym partnerem rządzących w podejmowaniu najważniejszych decyzji dla Polek i Polaków.

Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Rada Dialogu Społecznego jest forum dyskusji o niezwykle ważnych państwowych sprawach.

- To jedno z najważniejszych ciał w Polsce, najważniejsze z tych, w których toczy się rzeczywiście debata i dialog na temat aktualnych i ważnych spraw państwowych, publicznych – wskazywał.