Centrala Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych informuje, że z powodu epidemii koronawirusa (COVID-19), decyzją Kierownictwa OPZZ, w tym roku nie odbędą się organizowane co rok obchody Święta Pracy 1-ego maja. Tak trudna decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo uczestników oraz możliwymi ograniczeniami w organizowaniu imprez masowych nałożonymi przez administrację państwową. Dziękujemy wszystkim serdecznie za chęć uczestnictwa i obiecujemy, że w 2021 roku, obchody najważniejszego święta dla pracowników odbędą się i będziemy mogli wszyscy razem jako jedna związkowa rodzina radośnie przeżywać ten istotny dzień w kalendarzu pracowniczym.