20-lecie Fundacji „Wsparcie”

Przed posiedzeniem Prezydium OPZZ odbyła się uroczysta Rada Fundacji „WSPARCIE” w skład której wchodzą członkowie Prezydium OPZZ.

Fundacja obchodzi w tym roku okrągłą, 20 rocznicę powstania. Jej Prezes – Wiesław Jacenty Krzyżanowski w specjalnym nagraniu, które można obejrzeć, podsumował miniony okres. Cyfryzacja w świecie pracy

Prezydium OPZZ zapoznało się z informacją na temat wdrażania Porozumienia Ramowego Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji.

Porozumienie ma zastosowanie do całej Unii Europejskiej i obejmuje wszystkich pracowników i pracodawców w sektorze publicznym i prywatnym oraz we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej, w tym w działalności wykorzystującej platformy internetowe, w których istnieje stosunek pracy, zgodnie z definicją krajową. Porozumienie ramowe stanowi wspólne zobowiązanie europejskich międzysektorowych partnerów społecznych do optymalizacji korzyści i podjęcia wyzwań związanych z cyfryzacją w świecie pracy.

Celem tego porozumienia jest podniesienie świadomości i poprawa zrozumienia przez pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli możliwości i wyzwań wynikających z transformacji cyfrowej. Chodzi o zachęcenie ich do opracowywania środków i działań mających na celu wykorzystanie tych możliwości i sprostanie wyzwaniom.

Intencją porozumienia jest udzielanie wskazówek i pomocy, przy uwzględnieniu istniejących już inicjatyw, praktyk i układów zbiorowych. Porozumienie ma być bodźcem do partnerskiej współpracy między pracodawcami, pracownikami i ich przedstawicielami. Ważne jest także wspieranie otwartego podejścia do integracji technologii cyfrowych w świecie pracy.


Wyróżnienia dla zasłużonych związkowców

Prezydium OPZZ podjęło uchwały w sprawie przyznania indywidualnych odznak honorowych „Za zasługi dla OPZZ” III stopnia.

Na wniosek ZZ Górników w Polsce wyróżniono Marka Gaika, Bogdana Nowaka i Ryszarda Płazę.

Marek Gaik w1971 r. podjął pracę w KWK Bobrek jako młodszy elektryk. Przeszedł kolejne szczeble awansu zawodowego do górnika strzałowego. W 1990 r. został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ Pracowników KWK Bobrek. Był jednym z założycieli ZZG w Polsce, a w 1993 został jego przewodniczącym. Wytrawny negocjator – m.in. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Bytomskiej Spółce Węglowej S.A., regulaminów i dokumentów z zakresu Funduszu Świadczeń Socjalnych, wynagrodzeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kodeksu pracy. Obecnie jest przewodniczącym Krajowej Komisji Emerytów i Rencistów.

Bogdan Nowak w 1974 r. zatrudnił się w KWK „Wujek” w Katowicach, gdzie pracował do 2018 r. Przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego – od referenta technicznego oddziału wydobywczego do nadsztygara. W 2005 r. został wiceprzewodniczącym ZZG w Polsce, a w latach 2010 – 2018 był przewodniczącym ZZG w KWK „Wujek”. Aktualnie członek Prezydium i Rady Krajowej ZZG w Polsce. Nadzoruje i kontroluje procesy restrukturyzacyjne, walczy o zachowanie miejsc pracy, godne płace i bezpieczeństwo pracowników kopalni.

Ryszard Płaza rozpoczął pracę w 1975 r. jako ślusarz na powierzchni KWK „Knurów”. Od podjęcia pracy zawodowej członek górniczych związków zawodowych. W 1996 r. został członkiem Prezydium ZZG w KWK „Knurów”. W latach 1998 – 2018 był przewodniczącym kopalnianej organizacji ZZG. Społeczny mediator (na liście Ministra Pracy). Skuteczny negocjator w zakresie praw pracowniczych i BHP.

Międzyzakładowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej w Stoczni Remontowej „NAUTA” S.A. wnioskował o wyróżnienie honorową odznaką OPZZ Zbigniewa Figurskiego.

Zbigniew Figurski jest związkowcem od 1965 r. Od 1976 r. członek organizacji związkowych przy Stoczni Remontowej „NAUTA” . Uczestnik protestów robotniczych w Gdańsku w 1970 i  1980r. W latach 1984 – 1992 członek zarządu organizacji zakładowej w NAUCIE. Po przekształceniach i konsolidacji organizacji związkowych w Wolnym ZZ Pracowników Gospodarki Morskiej, przez jedną kadencję jego wiceprzewodniczący. Obecnie przewodniczy Stoczniowemu Kołu Emerytów przy SR „NAUTA”. Jego priorytetem w działalności związkowej jest systematyczne i konsekwentna dążenie do wzmocnienia pozycji pracowników w przedsiębiorstwie.


Nowe organizacje członkowskie OPZZ

Prezydium podjęło uchwały w sprawie przyjęcia do OPZZ kolejnych organizacji związkowych.

Z dniem 17 maja br. nowymi organizacjami członkowskimi OPZZ zostały:

  • ZZ Pracowników Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”,
  • ZZ Pracowników Muzeum Niepodległości w Warszawie,
  • Międzyzakładowy ZZ Hutników i Pracowników z siedzibą w Aluminium Konin – Impexmetal S.A.