7 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ, które poprowadził przewodniczący Andrzej Radzikowski. W Dniu Pracownika Służby Zdrowia Prezydium apeluje: Najpierw pacjent – potem zysk!

Prezydium przyjęło apel z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia, w którym ponawia postulat do władz publicznych o monitorowanie i likwidowanie nierówności zdrowotnych! Przypomina hasło: ,,Najpierw Pacjent – potem zysk!” zwracając uwagę na jego wyjątkowe znaczenie i aktualność. Prezydium podkreśla heroizm i determinację pracowników medycznych i niemedycznych na pierwszej linii walki z koronawirusem. W apelu wspomina się pracowników ochrony zdrowia, którzy oddali życie z powodu złych warunków w pracy a także tych, którzy zmarli z powodu zarażenia COVID-19 w miejscu pracy. W Polsce epidemia zabrała życie ponad 300 pracownikom medycznym, a niemal 80 tys. pracujących w sektorze zdrowia zostało zarażonych w pracy. - Nie zapominamy o Was i dziękujemy wszystkim pracownikom ochrony zdrowia za codzienną służbę na rzecz drugiego człowieka – czytamy w apelu Prezydium OPZZ. (treść apelu TUTAJ)

Prezydium, na wniosek przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przyznało indywidualną odznakę honorową „Za zasługi dla OPZZ” III stopnia Kol. Andrzejowi Szarkowi. Gratulujemy wyróżnienia.

R.G.