8 lutego, podczas ostatniego dnia 58. posiedzenia Sejmu, posłowie zdecydowali o rozpoczęciu prac nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uzasadnienie projektu przedstawił reprezentant Inicjatywy Ustawodawczej dr Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego ZZ Pracowników Fizjoterapii (organizacji członkowskiej OPZZ), który powiedział że protest pracowników medycznych "jaskrawo udowodnił katastrofalną sytuację w polskim systemie ochrony zdrowia zaniedbywanym przez wszystkich rządzących od chwili transformacji ustrojowej". Dodał, że "żaden rząd nie potrafił podjąć radykalnych decyzji", które zapewniłyby godne warunki leczenia Polaków. Przypomniał, że obecnie na ochronę zdrowia wydawane jest 4,67 proc. PKB, podczas gdy zgodnie z rekomendacjami OECD powinno być to prawie 7 proc. PKB.

Obywatelski projekt ustawy wprowadza zasadę, zgodnie z którą na finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa będą przeznaczane corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6,8% PKB z roku poprzedniego. Jednocześnie w projekcie zastrzeżono, że wielkość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2020 nie może być mniejsza niż: 5,2% z roku poprzedniego w 2018 r., 5,7% PKB z roku poprzedniego w 2019 r. oraz 6,2% PKB z roku poprzedniego w 2020 r.

7 lutego, w trakcie debaty, kluby PiS, PO, .N, PSL i Kukiz'15 opowiedziały się za dalszymi pracami nad obywatelskim projektem. 8 lutego, przed głosowaniem, Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) stwierdził, że decyzja Sejmu w sprawie wniosku o niezwłoczne przejście do drugiego czytania będzie testem na to, czy wszystkie kluby poselskie rzeczywiście chcą dalszych prac nad projektem. Wniosek poparły PO i Nowoczesna. Za niezwłocznym przejściem do drugiego czytania głosowało 192 posłów, 231 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Tym samym, obywatelski projekt został skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Zdrowia.

BP OPZZ