Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot udzielił odpowiedzi na pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 31 grudnia 2020 r., w którym OPZZ upomina się o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia emerytur stażowych. Paweł Szrot poinformował, że Kancelaria Prezydenta podtrzymuje w sprawie emerytur stażowych stanowisko, które zaprezentowano przedstawicielom OPZZ na początku grudnia 2020 r.

Dnia 9 grudnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli OPZZ: Wiceprzewodniczącego Sebastiana Koćwina, przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" Sławomira Łukasiewicza, specjalistki ds. polityki społecznej Katarzyny Dudy oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pawła Szrota. Od zaproszonego gościa domagano się informacji dotyczącej tego, czy w Kancelarii Prezydenta trwają prace nad projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych. Przypomniano, że deklarację złożenia takiego projektu składał Prezydent w kampaniach wyborczych dwukrotnie: w 2015 oraz 2020 r. Poproszono również o komentarz do ekspertyzy przygotowanej dla OPZZ przez dr hab. Ryszarda Szarfenberga, prof. UW, poświęconą emeryturom stażowym, które przekazano Prezydentowi w dniu 7 grudnia 2020 r.

Paweł Szrot poinformował podczas wideokonferencji, że w Kancelarii Prezydenta trwają analizy różnych projektów wprowadzenia emerytur stażowych, w tym projektu OPZZ. Zaznaczył jednak przy tym, że aktualnie priorytetem jest walka z COVID-19 i nie może zagwarantować, że do wiosny 2021 r. Prezydent złoży projekt w sprawie emerytur stażowych. Ekspertyzę dr hab. Ryszarda Szarfenberga, która zaprzecza twierdzeniu o wysokich kosztach wprowadzenia emerytur stażowych, ocenił jako bardzo cenną i wartą wzięcia pod uwagę w trakcie prowadzonych analiz nad wdrożeniem emerytur stażowych.

KD

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ