W dniu 9 maja 2019 r. OPZZ zwróciło się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z kolejną petycją o poparcie złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dwóch projektów ustaw emerytalnych: w sprawie emerytur stażowych i w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. 7 sierpnia 2019 r. wpłynęła do OPZZ odpowiedź podpisana przez wiceministra Marcina Zielenieckiego. Postanowiliśmy opublikować poniżej tę odpowiedź w całości, bowiem oddaje ona prawdziwe intencje obecnej ekipy rządowej w tak kluczowych sprawach dla ciężko pracujących osób.

B.G.