Oświadczenie OPZZ:


Od kilku tygodni jesteśmy obserwatorami dramatów, które rozgrywają się na granicy z Białorusią. Słuchamy, patrzymy na bezduszne i bezprawne postępowania wobec przekraczających granicę matek i dzieci. Wobec uciekinierów, omamionych kłamliwymi obietnicami białoruskich władz i sieci przemytników.

Rządzący naszym państwem i międzynarodowe organizacje, których Polska jest aktywnym członkiem, słuchają i patrzą na graniczne wydarzenia z niezrozumiałym dystansem. Odpowiedzią na społeczne gesty solidarności z porzuconymi w lasach ludźmi jest wprowadzenie stanu wyjątkowego wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Uchodźcy pozbawieni są praw gwarantowanych przez Konwencję Genewską a polskie społeczeństwo pozbawione jest informacji gwarantowanej przez Konstytucję RP.

Stanowczo potępiamy działania białoruskich władz i międzynarodowych sieci przemytników, ale oczekujemy jednocześnie od polskiego rządu umożliwienia realizacji pomocy humanitarnej zgodnie z obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi.

Pozostaje nam solidarność. Ta sama, której my doświadczaliśmy w najtrudniejszych momentach historii narodu i państwa polskiego. Okażmy ją rodzinom z dalekich krajów, koczującym przy naszej granicy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzywa do publicznej zbiórki na zakup żywności, wody, lekarstw i ciepłej odzieży dla uchodźców. Zwracamy się do naszych organizacji członkowskich o rozpowszechnienie tej idei w swoich środowiskach. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli: P O M Ó Ż C I E !


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych


Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim.

Jan Paweł II