We wtorek 27 lipca OPZZ otrzymało od rządu do konsultacji projekty ustaw, które przewidują dwie istotne z punktu widzenie pracowników zmiany w systemie podatkowym: zwiększenie kwoty wolnej oraz podwyższenie progu dochodowego. „Dokonamy rzetelnego bilansu zysków i strat” – zapowiada szef OPZZ Andrzej Radzikowski.

Biuro prasowe OPZZ

Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jeden ze sztandarowych postulatów Polskiego Ładu. Kwota wolna ma zostać podniesiona aż do 30 tys. zł. Obecnie wynosi ona 8 tys. zł, ale tylko dla osób o najniższych dochodach. Dla większości podatników dzisiejsza kwota wolna to 3091 zł, zaś najlepiej zarabiający w ogóle nie mogą z niej skorzystać.

PiS szacuje, że ze zmiany skorzysta ok. 18 mln osób. Według sondażu przeprowadzonego w marcu przez Pollster dla „Super Expressu” podwyższenie kwoty wolnej popiera 79 proc. Polaków.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Podwyższenie od dawna postuluje znaczne podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Jednocześnie przypominamy, że przez lata nie była ona podnoszona. W latach 2009-2016 kwota wolna od podatku nie ulegała zmianie i wynosiła 3091 zł. W 2017 r. została podniesiona do kwoty 6,6 tys. zł, natomiast od 2018 r. obowiązuje kwota wolna w wysokości 8 tys. zł.

Próg dochodowy podniesiony do 120 tys. zł

Rząd chce także podnieść próg dochodowy, po przekroczeniu którego stawka podatkowa wzrosłaby z 17 do 32 proc. Obecnie ten próg wynosi 85 528 zł - po zmianie wzrósłby do 120 tys. Warto przy tym przypomnieć, że podatkiem 32 proc. objęty zostałby nie cały dochód, a jedynie nadwyżka ponad te 120 tys. zł.


Gdyby rząd zrealizował swoje plany, byłaby to pierwsza zmiana progów podatkowych od 12 lat. W efekcie więcej osób zapłaciło niższy podatek.

Radzikowski: Rząd daje i zabiera

- OPZZ dostrzega w Polskim Ładzie kilka elementów swojego programu. To m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Ale doświadczenie podpowiada, że jeśli coś dostajesz, to pewnie coś stracisz – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Jak zauważa, tym kontekście niepokój budzi inny pomysł rządzących - wzrost składki zdrowotnej, bez możliwości odliczenia jej od podatku dochodowego.

- Będziemy uważnie analizować rządowe projekty ustaw Polskiego Ładu. Dokonamy rzetelnego bilansu zysków i strat obywateli podkreślając to co dobre, ale też piętnując każdą próbę wprowadzenia ukrytych danin publicznych – zapowiada szef OPZZ.

(mo)