W dniu dzisiejszym OPZZ zwróciło się do rządu o pilne podjęcie działań pomocowych dla sektora uzdrowiskowo – sanatoryjnego. Spełnił się najgorszy scenariusz dla tej branży - wprowadzenie ponownego lockdownu. 

Do tej pory sanatoria i uzdrowiska wciąż dotkliwie odczuwają skutki pierwszego, wiosennego zamknięcia działalności. Dlatego OPZZ uważa, że dziś nadszedł czas na wypracowanie, wspólnie ze środowiskiem tej branży ,,Tarczy antykryzysowej dla uzdrowisk”. Pomoc państwa adresowana przez rząd do kolejnych branż gospodarki pokazała, że nawet działania doraźne mają znaczenie dla ratowania miejsc pracy i podtrzymania popytu wewnętrznego gospodarki. Jak pokazała praktyka, kolejne ,,małe tarcze antykryzysowe” dla konkretnych gałęzi przynoszą w długofalowej perspektywie efekty i spokój społeczny. 

Dziś takiej pomocy potrzebuje sektor sanatoryjno – uzdrowiskowy i o to dziś apelujemy do Pana Premiera. W naszej ocenie tylko systemowe rozwiązania pomogą w dłuższej perspektywie przetrwać tej gałęzi lecznictwa w Polsce, zachowując ciągłość lecznictwa uzdrowiskowego i miejsca pracy.

Pismo OPZZ – w załączeniu. 

Pismo OPZZ ws. Tarczy uzdrowiskowej 

(rg)