Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wniosek o pilne wprowadzenie autopoprawki rządu do procedowanego obecnie w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID – 19 oraz po jej ustaniu (druk sejmowy nr  483), naprawiającej niekorzystną sytuację matek, dla których wysokość zasiłku macierzyńskiego ustalona jest na podstawie wymiaru czasu pracy obniżonego w wyniku przepisów Tarczy Antykryzysowej.


OPZZ domaga się, aby podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego było wynagrodzenie nieuwzględniające zmian zawartych w porozumieniach o obniżonym wymiarze czasu pracy w ramach specustawy covidowej.

Uzasadnienie:

Art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który umożliwia obniżanie wymiaru czasu pracy i obniżenie wynagrodzenia - wywołuje negatywne skutki w zakresie świadczeń dla matek z tytułu urodzenia dziecka. Obecnie, w wyniku tych przepisów podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi wynagrodzenie ustalone na podstawie nowego, obniżonego wymiaru czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce nawet w przypadku, gdy w okresie pobierania zasiłku nastąpi przywrócenie pełnego wymiaru czasu pracy. Rozwiązanie to jest krzywdzące i niesprawiedliwe w stosunku do kobiet, które przed wejściem w życie rozwiązań antykryzysowych odprowadzały składkę od nieobniżonej pensji.

Postulat OPZZ dąży do ochrony kobiet, które urodziły dziecko w czasie pandemii i ponoszą z tego tytułu negatywne skutki ekonomiczne.