11 października 2019 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do Pani Bożeny Borys-Szopy, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z petycją o urealnienie wysokości zasiłku pogrzebowegoP E T Y C J A

Zwracamy się z wnioskiem do strony rządowej o urealnienie zasiłku pogrzebowego i powrót do wyznaczania jego wysokości na zasadach jakie obowiązywały do 1 marca 2011 r.

Uzasadnienie:

Obniżenie wysokości zasiłku pogrzebowego wprowadziła Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578). Zgodnie z tymi przepisami, obowiązująca do 28 lutego 2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego, w wysokości 200 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, została zastąpiona kwotą 4 tysięcy złotych.

Przez ostatnie osiem lat zasiłek pogrzebowy ani razu nie był waloryzowany, mimo że wzrosły ceny pochówku. Z obrzędem pogrzebu wiążą się poważne wydatki, a coraz częściej członkowie rodziny osoby zmarłej nie posiadają zdolności do poniesienia kosztów z tym związanych. Wysokość zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tyś. zł nie pokrywa nawet połowy kosztów polskiego pogrzebu i związanych z nim wydatków.

Obecnie trudno jest wyliczyć średnią cenę pogrzebu, bo zależy ona od miejsca pogrzebu, okoliczności śmierci, uwarunkowań rodzinnych.W dużych aglomeracjach zazwyczaj pogrzeb kosztuje od 5 do 8 tys. złale czasem koszty rosną do 9 – 10 tysięcy zł. Często dochodzi do sytuacji, że aby pochować bliską osobę, rodzina musi zaciągać kredyt w banku. Po obniżeniu zasiłku pogrzebowego, zdarza się, że rodzina zmuszona jest oszczędzać na wielu wydatkach związanych w zachowaniem godności zmarłego. Zmniejszenie wysokości tego świadczenia stanowi duży problem dla ludzi ubogich, samotnych i starszych. W związku z rosnącymi kosztami usług pogrzebowych rodzin takich osób nie stać na godne pożegnanie swoich bliskich.

OPZZ wnosi o ponowny powrót do procentowego ustalania zasiłku pogrzebowego. Uważamy, że zasiłek pogrzebowy powinien wynosić 200% przeciętnego wynagrodzenia.