Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Konfederacja Lewiatan po raz pierwszy przyznają tytuł „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”. Tytuł przyznawany jest agencjom, które wykazały się „ponadprzeciętnymi standardami w zakresie pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej i zatrudniania cudzoziemców”.

Biuro prasowe OPZZ

- Jako OPZZ od dawna zabiegamy o poprawę jakości pracy agencji zatrudnienia – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. - Częściowo udało nam się to przez zmianę przepisów prawnych, ale wszystkiego nie da się w ten sposób osiągnąć. Dlatego też równolegle chcemy promować dobre standardy pracy agencji, a zarazem monitorować spełnianie przez nie dobrych praktyk i standardów zatrudnienia.

Przyznanie tytułów odbędzie się o godz. 16 w siedzibie Konfederacji Lewiatan (ul. Zbyszka Cybulskiego 3). Dziennikarze i wszyscy zainteresowani mogą obserwować wydarzenie za pośrednictwem transmisji, dostępnej pod linkiem: lewiatan.clickmeeting.com/agencja-zatrudnienia-przyjazna-pracownikom .

Komisja złożona z przedstawicieli OPZZ i Lewiatana przyznała ostatecznie tytuł dziewięciu agencjom: Abalone Poland, Adecco Poland, Contrain Poland, Devire, ManpowerGroup, OTTO Work Force Solutions, Randstad Polska, Trenkwalder & Partner i Work Service.

To pierwsza tego typu inicjatywa, podjęta wspólnie przez przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców. OPZZ i Lewiatan liczą, że dzięki niej będzie można weryfikować jakości usług świadczonych przez agencje zatrudnienia, promować agencje dbające o wysokie standardy oraz dobre praktyki w zakresie zatrudnienia pracowników. W dłuższej perspektywie może to przełożyć się również na poprawę wizerunku samych agencji.

Komisja złożona z przedstawicieli OPZZ i Lewiatana oceniała m.in.:

  • bezpieczeństwo i higienę pracy;
  • promowanie umów o pracę;
  • zapobieganie dyskryminacji, mobbingowi i sytuacjom konfliktowym;
  • stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i zwiększanie ich zadowolenia z podejmowanej pracy.
Przyznane wyróżnienie oznacza, że Konfederacja Lewiatan i OPZZ rekomendują nagrodzone firmy do współpracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Certyfikat jest przyznawany na okres 2 lat.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, podkreśla, że „agencje zatrudnienia są ważnym i niezbędnym elementem polskiego rynku pracy”.

- Świadczą wyspecjalizowane usługi w zakresie pośrednictwa pracy zarówno dla poszukujących zatrudnienia, jak i dla pracodawców, uzupełniają działania publicznych służb, podejmują inicjatywy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników czy zapewniają cudzoziemcom możliwość podejmowania legalnej pracy – wylicza.

Skład komisji przyznającej certyfikat:

  • Grzegorz Baczewski (Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan)
  • Monika Fedorczuk – przewodnicząca Kapituły (ekspertka rynku pracy w Konfederacji Lewiatan)
  • Mirosław Grzybek (przewodniczący Branży OPZZ Przemysł)
  • Robert Lisicki (Dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan).
  • Norbert Kusiak (dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ)
  • Piotr Ostrowski (wiceprzewodniczący OPZZ)