Po Sojuszu Lewicy Demokratycznej także Partia Wiosna pozytywnie zareagowała na Priorytety Programowe OPZZ na najbliższy okres. W siedzibie OPZZ odbyło się dziś spotkanie Piotra Ostrowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ z Dariuszem Standerskim, członkiem Rady Krajowej i dyrektorem programowym Partii Wiosna. Piotr Ostrowski przekonywał m.in. do potrzeby wzrostu płac w Polsce, do wzrostu emerytur i rent, zwiększenia znaczenia układów zbiorowych pracy i wzmocnienia inspekcji pracy.

Piotr Ostrowski: „Cieszy to zainteresowanie Programem OPZZ ze strony kolejnego ugrupowania politycznego w Polsce. To nie tylko pokazuje, że nasz Program to dobry dokument, dobry dla pracowników i dobry dla Polski, ale to także znak, że OPZZ jest dla partii politycznych ważną organizacją – z którą należy rozmawiać o polityce gospodarczej, o płacach, o zabezpieczeniu społecznym i prawie pracy”.

Priorytety Programowe OPZZ na najbliższy okres to zbiór najważniejszych postulatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w perspektywie nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu. W swoim dokumencie wskazujemy na potrzebę niezbędnych zmian w polityce gospodarczej, polityce społecznej i zabezpieczeniu społecznym oraz polityce rynku pracy, prawa pracy i prawa związkowego.