Kolejna tura negocjacji płacowych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” za nami. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w myśl zasady o kontynuowaniu dialogu między partnerami, dopóki dopóty takowe możliwości nie zostaną wyczerpane, zaproponowało stronie rządowej nowe rozwiązania zaistniałego konfliktu.

Przewodniczący Branży OPZZ Oświata i Nauka, Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, przedstawił nową ofertę, mówiącą o rozłożeniu na dwie tury 30% podwyżki dla pracowników oświaty (15% od stycznia i 15% od września br.). Strona rządowa wystąpiła o jednodniową przerwę w obradach negocjacyjnych. W piątek mają odnieść się do w/w propozycji.

Czy tym razem korepetycje zadziałały? Czy strona rządowa naprawdę wzięła pod uwagę słowa związkowców? Tego na razie nie wiemy, ale pewne jest jedno: sytuacja w polskiej oświacie jest już skrajnie napięta, a tylko pozytywne decyzje rządzących mogą uspokoić nastroje społeczne.


Łukasz Mycka