15 kwietnia br. Kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wystosowało do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, jako patrona dialogu społecznego apel, o zainicjowanie pilnego spotkania i rozmów pomiędzy liderami związków zawodowych prowadzącymi protest, a rządem.